Nákupný košík
0 položiek
 
Výrobcovia
 
Akciový tovar
 

špecifikácie olejov

špecifikácie olejov

Špecifikácie olejov ACEA, API a výrobcov automobilov

Špecifikácia - klasifikácia ACEA

Združenie CCMC bolo od roku 1991 nahradené Asociáciou európskych konštruktérov vozidiel - ACEA, ktorá koncom roka 1995 vydala vlastnú výkonnostnú klasifikáciu motorových olejov, ktorá sa aktualizuje každé 2 – 3 roky.

Výkonnostné triedy ACEA

Asociácia európskych konštruktérov vozidiel ACEA vydala v roku 1995 vlastné výkonové klasifikácie olejov rozdelené pre benzínové a naftové motory do dvoch základných skupín A (benzínové motory) a B (naftové motory). Čím je číslo vedľa písmena vyššie (1-5), tým je olej kvalitnejší. Napríklad z označenia oleja SAE 15W40 A3 je zrejmé, že je to olej pre moderné benzínové motory vhodný do prostredia s vonkajšími teplotami od -20 do + 45 stupňov celzia.

V súčasnosti ACEA delí oleje na tieto kategórie

A/B - motorové oleje pre benzínové a naftové motory osobných a ľahkých dodávkových vozidiel

C -  motorové oleje pre benzínové a naftové motory, oleje kompatibilné s katalyzátormi

E - oleje pre dieselové motory ťažkých nákladných automobilov

Oleje pre benzínové a dieselové motory osobných automobilov

A1 / B1 – motorové oleje ľahko bežné určené pre benzínové a naftové motory osobných automobilov a ľahké dodávkové automobily. Tieto oleje nemusia byť vhodné pre všetky typy motorov

A3 / B3 - motorové oleje pre vysokovýkonné motory, pre predĺžené výmenné intervaly

A3 / B4 - motorové oleje pre vysokovýkonné motory s priamym vstrekovaním

A5 / B5 - motorové nízko viskózne oleje pre predĺžené výmenné intervaly. Tieto oleje nemusia byť vhodné pre všetky typy motorov.

Oleje pre automobily so systémom dodatkovej úpravy výfukových plynov

 

C1 - motorové oleje pre vozidlá s DBF a TWC. Vhodné pre vysokovýkonné benzínové a naftové motory osobných a ľahkých dodávkových vozidiel. Low SARS oleje s HTHS viskozitou vyššou ako 2.9 mPa.s. Umožňujú predĺžiť životnosť DBF a TWC, prinášajú úsporu paliva. Tieto oleje nemusia byť vhodné pre všetky typy automobilov.

 

C2 - motorové oleje pre vozidlá s DBF a TWC. Vhodné pre vysokovýkonné benzínové a naftové motory osobných a ľahkých dodávkových vozidiel. Oleje prinášajú úsporu paliva. Tieto oleje nemusia byť vhodné pre všetky typy automobilov.

 

C3 - motorové oleje pre vozidlá s DBF a TWC. Vhodné pre vysokovýkonné benzínové a naftové motory osobných a ľahkých dodávkových vozidiel. Umožňujú predĺžiť životnosť DBF a TWC. Tieto oleje nemusia byť vhodné pre všetky typy automobilov.

 

C4 - motorové oleje pre vozidlá s DBF a TWC. Vhodné pre vysokovýkonné benzínové a naftové motory osobných a ľahkých dodávkových vozidiel. Low SARS oleje s HTHS viskozitou vyššou ako 3.5 mPa.s. Umožňujú predĺžiť životnosť DBF a TWC, prinášajú úsporu paliva. Tieto oleje nemusia byť vhodné pre všetky typy automobilov.

 

Oleje pre ťažké nákladné automobily

 

E2-96 (5.vydanie) - oleje pre všeobecné použitie pre nepreplňované a preplňované dieselové motory ťažkých nákladných vozidiel so štandardnými výmennými intervalmi.

 

E4-07 - oleje pre vysoko zaťažené dieselové motory spĺňajúce emisné predpisy Euro I až IV, pracujúce za sťažených podmienok. Významné predĺženie výmenných intervalov. Oleje sú vhodné pre motory bez BDF a tiež pre motory s EGR a motory vybavené systémom SCR Nox.

 

E6-04 (2.vydanie) - oleje pre vysoko zaťažené dieselové motory spĺňajúce emisné predpisy Euro I až IV, pracujúce za sťažených podmienok. Významné predĺženie výmenných intervalov. Oleje sú vhodné pre motory vybavené systémom EGR, DPF, alebo aj bez DPF a pre motory so systémom SCR NOx. Sú zvlášť odporúčané pre motory s DPF a sú konštruované pre palivá s nízkym obsahom síry (max. 50Ppm).

 

E7-04 (2.vydanie) -oleje pre vysoko zaťažené dieselové motory spĺňajúce emisné predpisy Euro I až IV, pracujúce za sťažených podmienok. Vhodné pre výmenných intervalov. Oleje sú vhodné pre motory bez DPF a iné motory so systémom EGR a SCR Nox.

 

Špecifikácia - klasifikácia API

 

Táto norma rozlišuje motorové oleje podľa typu motora na benzínové /zážihové/ označené písmenom S - Service a naftové /vznetové/ označené písmenom C - Commercial. Výkonový stupeň je vyjadrený pre daný typ motora ďalším písmenom ako je napr A, teda SA alebo CA. čím je druhé písmeno ďalej v abecede, tým je olej kvalitnejší. Pri označeniach platí, že ak je prvé písmeno S, olej je predovšetkým pre benzínové motory, ak je uvedené C, olej je pre naftové motory.

 

V súčasnosti API rozdeluje oleje na tieto kategórie

 

SL/CF – motorové oleje prioritne pre benzínové motory, použiteľný aj pre naftové motory

 

CE/SG – motorové oleje prioritne pre naftové motory, použiteľný aj pre benzínové motory

 

Špecifikácia API odráža vývoj mazív na americkom kontinente, preto pri vyšších triedach nevyhovuje tak úplne podmienkam pre európske motory (americké a európske motory sú konštrukčne, objemovo a výkonovo odlišné, čo sa okrem iného prejavuje aj v odlišných nárokoch na obsah prísad tvoriacich pri spaľovaní popol).

 

Dnes používané výkonnostné triedy API

 

API pre benzínové motory

 

SE (od r. 1972) - oleje pre mimoriadne veľké namáhanie, spĺňajúce požiadavky výrobcov motorov vyrobených od roku 1971 do roku 1979

 

SF (od r. 1980) - oleje pre mimoriadne veľké zaťaženie motorov vyrobených medzi rokmi 1980 až 1989, oproti SE vylepšené proti oterové vlastnosti, oxidačná stabilita a ochrana voči tvorbe usadenín

 

SG (od r. 1989) - oleje pre motory vyrobené po roku 1989, spĺňajúce najprísnejšie požiadavky na minimalizáciu opotrebovania a zníženie tvorby kalov

 

SH (od r. 1993) - vlastnosti ako SG, testované podľa najnáročnejšieho skúšobného protokolu CMA (CMA = Chemical Manufacturers Association)

 

SJ (od r. 1997) - oleje pre zážihové motory vyznačujúce sa doteraz najvyššou kvalitou, zohľadňujú najprísnejšie emisné limity a nároky na úsporu paliva

 

SL (od r. 2001) - použiteľné vo všetkých vozidlách vybavených americkými benzínovými motormi

 

SM (od r. 2004) - Stabilné oleje pre súčasné motory s vynikajúcou odolnosťou proti oxidácii a ochrannou proti tvorbe úsad a opotrebeniu. Niektoré oleje( nízkoviskózne) umožňujú úsporu paliva, majú znížený obsah fosforu a síry a predlžujú životnosť DPF.

 

API pre dieselové motory nákladných automobilov

 

Táto špecifikácia pre dieselové motory nezahŕňa skúšky pre dieselové motory osobných automobilov a preto API C nemôže byť považované za oleje vhodné pre európske osobné automobily. Len oleje kategórie ACEA „B“ sú vhodné pre takýto druh automobilov.

 

CF (od r. 1994) - oleje pre motory s nepriamym vstrekovaním, a iné motory, vrátane tých ktoré spaľujú palivo s obsahom síry nad 0,5%. Vhodné pre motory strojov mimo dopravu

 

CF-2 - oleje pre dvojtaktné motory vyžadujúce účinnú kontrolu oteru a tvorby usadenín

 

CF-4 - oleje pre štvortaktné motory ťažkých nákladných áut pracujúce s najvyšším stupňom preplňovania v najnáročnejších podmienkach, hlavne pre ťažké ťahače v diaľničnej prevádzke (pre modely od r. 1990)

 

CG-4 (od r. 1994) - oleje pre štvortaktné vysoko otáčkové motory áut pracujúce v najnáročnejších cestných i terénnych podmienkach

 

CH-4 (od r. 1998) - oleje pre štvortaktné motory pracujúce pri sťažených podmienkach a spaľujúce palivo s obsahom síry menej ako 0,5%

 

CI-4 (od r. 2002) - ako CH-4, pre motory spĺňajúce emisné limity roku 2004, vhodné pre motory s recirkuláciou výfukových plynov (EGR)

 

CJ-4 (od r. 2006) - vynikajúca ochrana proti opotrebeniu a zahusteniu sadzami a vynikajúca čistota piestu. Pre motory spaľujúce palivá pod 0,05% síry a vyhovujúce emisným limitom z r.2007 pri použití filtra pevných častíc (DPF)

 

Firemné normy výrobcov automobilov a motorov

 

Mnohí výrobcovia automobilov a motorov požadujú od motorových olejov splnenie dodatočných požiadaviek, ktoré nie sú zahrnuté v metodike testov API alebo ACEA (zahrnutá je napr. kompatibilita s tesniacimi materiálmi a pod.). V kategórii osobných automobilov sa najčastejšie uvádzajú normy VW/AUDI, BMW a PORSCHE, v kategórii úžitkových vozidiel zasa normy MERCEDES BENZ (MB), MAN a VOLVO.

 

Predpisy vybraných výrobcov osobných automobilov

 

Špecifikácie výrobcu automobilov Volkswagen Group

 

VW 500.00 – motorový olej šetriaci palivo, pre benzínové motory vyrobené pred r.2000


VW 501.01 – motorový olej pre benzínové motory vyrobené pred r.2000


VW 502.00 – motorový olej pre nepreplňované benzínové motory


VW 503.00 – motorový olej šetriaci palivo s dlhými intervalmi výmeny – 30 000 km – pre benzínové motory, Viskozitná trieda SAE 0W-30


VW 503.01 - motorový olej pre predĺžený výmenný interval. Olej vhodný pre preplňované motory Audi TT 1.8 Turbo a S3 1.8 Turbo


VW 504.00 - motorový olej s variabilným výmenným intervalom pre preplňované aj nepreplňované benzínové motory, vybavené trojcestným katalyzátorom


VW 505.00 - motorový olej pre preplňované dieselové motory VW TDI starších konštrukcií


VW 505.01 - motorový olej pre preplňované aj nepreplňované dieselové motory osobných automobilov vrátane motorov Pumpe Dűse


VW 506.00 – motorový olej pre predĺžený výmenný interval – V6 TDI : 30 000 km, štvorvalcový TDI : 50 000km - palivo šetriace motorový olej, SAE 0W-30 motorový olej pre novú generáciu dieselových motorov


VW 506.01 – motorový olej pre predĺžený výmenný interval pre motory VW PD TDI. Spĺňa požiadavky špecifikácií VW 503.00 a 503.01


VW 507.00 – motorový olej pre variabilný výmenný interval (až do 50 000 km) vhodný pre motory VW PD TDI a dieselové motory vybavené systémom common-rail

 

Špecifikácie výrobcu automobilov Mercedes Benz

 

MB 229.1 - motorový olej určený pre vysokovýkonné motory v normálnej aj zhoršenej prevádzke v bežnom režime výmeny

 

MB 229.3 - motorový olej s vysokou oxidačnou stabilitou určenou pre vysokovýkonné motory v normálnej aj zhoršenej prevádzke. U vznetových motorov určený pre systémy s priamym vstrekovaním paliva. Umožňujú predĺženú servisnú dobu a úsporu paliva.

 

MB 229.31 – motorový olej vysokej výkonnosti kompatibilný s časticovými filtrami (DPF). Predlžuje životnosť DPF a trojcestných katalyzátorov. Oleje majú stredne nízky obsah fosforum síry a kovov.

 

MB 229.5 – motorový olej s výkonností prevyšujúcu A3/B4. Umožňujú predĺženie výmenných intervalov a úsporu paliva.

 

MB 229.51 – motorový olej s výkonnosťou prevyšujúcou C3 m kompatibilný s časticovým filtrom DPF. Predlžuje životnosť DPF a trojcestných katalyzátorov. Oleje majú stredne nízky obsah fosforu, síry a kovov.

 

Špecifikácie výrobcu automobilov BMW

 

BMW Longlife-Oil - motorové oleje s dlhým výmenným intervalom pre všetky motory BMV vyrábané v súčasnej dobe

V tejto kategórií niesú žiadne produkty.
Notice: Use of undefined constant SEO_LISTA_GETAD - assumed 'SEO_LISTA_GETAD' in /data/web/olej-shop.eu/web/php_adlinks/adlinks.inc.php on line 56